Kommende elev

Du er på vej til at vælge gymnasium. Måske har du allerede truffet dit valg, måske er du stadig afsøgende.

Hvis du vælger Ingrid Jespersens Gymnasieskole vælger du et gymnasium, hvor vi lægger stor vægt på at eleverne udvikler evnen til samarbejde og respekt for andres mening og faglige indsigt. Vi prioriterer høj faglighed og tror på at kreativitet er en ufravigelig størrelse i et inspirerende læringsmiljø. Du vælger et mindre gymnasium, hvor der er et tæt og godt studiemiljø på tværs af alle tre årgange, såvel som mellem lærere og elever. Som storbygymnasium udnytter vi muligheden for at udvide vores undervisningsrum ved at integrere og bruge byens mange tilbud og muligheder.

Med andre ord du vælger et gymnasium som er intimt, rummeligt og ambitiøst.

Læs mere om vores studieretninger i hæftet fra 2017 (nyt hæfte er klar i løbet af efteråret 2017):

Optagelsesbetingelser

IJG følger de betingelser for optagelse, som fremgår af Optagelsesbekendtgørelsen.

Ønsker du at begynde et gymnasieforløb på IJG, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk senest den 1. marts. Læs nærmere om regler for ansøgning på Optagelse.dk.

Foruden valg af gymnasium skal du i ansøgningen ønske 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag. Gymnasiets udbud af studieretninger fremgår af ansøgningen.

Efter ansøgningsfristen udsender vi et kvitteringsbrev til alle ansøgere.

IJG kan optage elever uden hensyn til, hvor stor afstand de har til gymnasiet.

Vi har de senere år kunnet optage de elever, der har valgt os som 1. prioritet, men ikke øvrige prioriteter. Det er derfor nødvendigt at søge os som 1. prioritet, hvis du vil være så sikker som muligt.

Hvis vi får flere ansøgere, end vi kan optage og er nødt til at afvise nogle, vil vi anvende afstanden fra hjem til gymnasium som kriterium for optagelse. Afstanden måles ved hjælp af Google maps.