At gå på IJG

Som elev på Ingrid bliver du en del af et tæt og godt studiemiljø. Du har mulighed for at engagere dig i mange forskellige retninger – politisk, kreativt, socialt, ikke mindst via de mange forskellige arrangementer efter skoletid. Ingrid er et gymnasium, hvor der sker rigtig meget, så du skal også være i stand til at vælge og vælge fra.

Som elev på Ingrid får du meget at sige og du bliver hørt – vi mener det når vi siger at eleverne på Ingrid tilegner sig demokratiet i både ord og handling. Vi prøver de gode ideer af – vi kan simpelthen ikke lade være.

Elevrådet
Elevrådet består af to elever fra hver klasse, og har til formål at repræsentere elevernes interesser på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. I tæt samarbejde med ledelsen og lærere arbejder elevrådet på at fremme elevdemokrati og elevernes indflydelse, samt at gennemføre tiltag til forbedring af skolens miljø. Elevrådet er repræsenteret i miljøudvalget, fællesudvalget, skolens bestyrelse og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Der er en god kontakt mellem ledelse og eleverne, altså udvalgene – så man får virkelig lyst til at engagere sig Myrna, 3C

Eleven på Ingrid? Social, glad, åben… og vel også lidt flittig… Martin, 2f