Det faglige

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er fast forankret i en klassisk dannelsestradition og lægger vægt på et højt fagligt niveau, indlevende undervisning og kreative rammer. På det kreative område indtager især undervisningen i musik og dramatik en central rolle.
Til skolen er knyttet Musikskolen, som tilbyder instrumentalundervisning, kor og sammenspil.

Skolen bekender sig til et værdigrundlag, der er samlet i skolens fem centrale værdier: Åndsfrihed, Demokrati, Tolerance, Faglighed, Kreativitet. Disse fem værdier danner rammen om enhver udfoldelse i skolens liv.

Det faglige.jpg

Læs mere om hvilke studieretninger og fag vi tilbyder.

Studiehjælp

Studiemodul:
I vores studiemodul tirsdage 15.30-17.00 er det muligt at få vejledning i en række fag samt skriftlighed.

Biblioteket:
På biblioteket kan du altid hente professionel hjælp til at finde de informationer, du har brug for. I løbet af dine 3 studieår lærer du at finde informationer og litteratur i såvel egne som andre bibliotekers elektroniske databaser. Bibliotekaren afholder kurser i informationssøgning for 1.gerne, og derudover er du naturligvis altid velkommen på biblioteket.

IT:
Mikhail Ivanov og Jasmin Buljubasic er IT-ansvarlige på Ingrid. De er parat til at hjælpe med diverse i IT-problemer.