Det særlige

Som elev på Ingrid går du på en særlig skole; – Ingrid er et mindre gymnasium, så alle kender alle både lærere og elever, lokalerne er små, og der er mange traditioner som holdes i hævd (skolen er trods alt fra 1894).

Se her hvordan eleverne selv beskriver dét at gå på Ingrid.

Linjer:
Vi tilbyder dig at dyrke dit talent og din interesse på én af vores tre frivillige linjer: Naturvidenskabelig Linje, Teaterlinje og Rytmisk linje. Undervisningen på de tre linjer ligger udover den almindelige gymnasieundervisning, og er noget du kan vælge til udover dit studieretningsvalg.

KULT:
Ingrid er en af 4 skoler der samarbejder i KULT for at opprioritere de kunstneriske og kreative fag. Via KULT deltager vi således i mange forskellige kulturelle arrangementer og workshops på tværs af de fire skoler.

Det internationale:
Det internationale samarbejde er i høj kurs på Ingrid – det være sig i form af udveksling af både elever og lærere, studierejser eller internationale samarbejdsprojekter.

Musikskole:
Ingrid har sin egen musikskole, der tilbyder en række gratis aktiviteter f.eks. kor og sammenspil. Desuden tilbydes mod betaling undervisning i instrumentalspil.