Ny elev?

Du er på vej til at vælge gymnasium. Måske har du allerede truffet dit valg, måske er du stadig afsøgende.

Hvis du vælger Ingrid Jespersens Gymnasieskole vælger du et gymnasium, hvor vi lægger stor vægt på at eleverne udvikler evnen til samarbejde og respekt for andres mening og faglige indsigt. Vi prioriterer høj faglighed og tror på at kreativitet er en ufravigelig størrelse i et inspirerende læringsmiljø. Du vælger et mindre gymnasium, hvor der er et tæt og godt studiemiljø på tværs af alle tre årgange, såvel som mellem lærere og elever. Som storbygymnasium udnytter vi muligheden for at udvide vores undervisningsrum ved at integrere og bruge byens mange tilbud og muligheder.

Med andre ord du vælger et gymnasium som er intimt, rummeligt og ambitiøst.

Studieretninger: 
Læs her om vores studieretninger 16/17

 

Optagelsesbetingelser
IJG følger de betingelser for optagelse, som fremgår af Optagelsesbekendtgørelsen.

Ønsker du at begynde et gymnasieforløb på IJG, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk senest den 1. marts. Læs nærmere om regler for ansøgning på Optagelse.dk.

Foruden valg af gymnasium skal du i ansøgningen ønske studieretning samt 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag. De forskellige muligheder for fag fremgår af ansøgningen.

IJG kan optage elever uden hensyn til, hvor stor afstand de har til gymnasiet.

Når vi har fået alle ansøgninger, udsender vi et kvitteringsbrev.

Vi har de seneste år haft plads til de ansøgere, der har IJG som 1. ønske samt kun et meget begrænset antal ansøgere med lavere prioriteter. Det forventes, at søgningen vil være den samme næste år.