KULT

KULT er et samarbejde mellem fire københavnske gymnasier, som hver for sig har en stærk profil på det kunstneriske og kulturelle område. Vi vil udvikle fagområderne i billedkunst, dansk, drama, mediefag og musik. KULT er støttet af Region Hovedstaden.

KULT er paraply for en lang række projekter. Projekterne spænder vidt, lige fra elevprojekter på tværs af skolerne til foredrag og workshops med medspillere i kulturlivet samt efteruddannelse af lærere. Samarbejdet foregår på mange niveauer og omfatter både traditionelle og eksperimenterende projekter.

Kontakten til de etablerede kunstneriske institutioner i Danmark er en hjørnesten i KULT. Institutionerne omfatter museer, ensembler og teatre eller kunstneriske læreanstalter som Filmskolen, Kunstakademiet, Forfatterskolen og Musikkonservatorierne. KULT-skolerne vil række ud over sine egne grænser og prøve kræfter med den virkelige verden.

KULT udvikler sig gennem videndeling på tværs af skolerne. På sigt skal samarbejdet foldes ud, så vores erfaringer kan blive til gavn og glæde for den generelle kvalitetsudvikling af gymnasierne. KULT-samarbejdet giver kunst og kultur en synlig platform og øger samtidig elevernes fokus på kunstneriske og kulturelle værdier.

For at støtte elever og ansatte har de fire skoler oprettet et KULT-sekretariat. Sekretariatets opgaver er at koordinere projekterne, informere om aktiviteterne og formidle kontakter til kulturinstitutioner.

Kultprojekter:

Den store og den personlige historie:
Workshop med forfatter Einar Mar Gudmundsson om den individuelle historie i den store historie. Einar Mar Gudmundsson arbejder med klasserne ad tre omgange. Han fortalte om sit forfatterskab og igangsatte skriveworkshops med lærerne. Gudmundsson giver senere respons på udvalgte elevers manuskripter til en masterclass.

Pletskud:
Pletskud er en en-dags vækstlags-teaterfestival. Dagen indeholder en forestillings-del, hvor eleverne oplever 3 teaterforestillinger skabt af vækstlagsmiljøerne i København, Århus og Odense, samt en symposion-del, hvor elever og vækstlagsgrupperne mødes. Produktets mål er rettet mod dramatikfagets fokus på forestillingsanalyse og portfolioskrivning, og peger videre frem mod eksamensproduktionen.

Romantisk Rapsodi:
Årets store kultprojekt for lærere er en efteruddannelseskonference om romantikken. Konferencen vil indkredse, hvilken rolle den kulturhistoriske periode romantikken spiller i dag? Lærerne møder den nyeste forsknings bud på, hvordan man kan gå til romantikken og får lejlighed til at tænke det ind i egne undervisningsforløb. De møder kunstnere, der arbejder med romantikkens ideer og formsprog i deres kunstneriske virke i dag. Endelig prøver de selv kræfter med universalromantikken og dens tanker om tværmedialitet i en kreativ workshop.

Processen:
Teaterprojekt om Franz Kafkas roman Processen i anledning af Republiques opsætning af romanen. Eleverne arbejder med temaerne i forestillingen både i undervisningen og på en workshop med forestillingens instruktør Martin Tulinius.

Operaen – fire forestillinger
Vi fortsætter vores enestående aftale med Operaen, der inviterer 500 elever ind til fire åbne prøver. Puccini: Madame Butterfly, Janácek: Den fiffige lille ræv, Bizet: Carmen, Puccini: Il Trittico – tre operaer i én!

Bandtræf:
For 6. år i træk afholdes det traditionsrige Bandtræf på Vega for udvalgte bands fra alle KULT-skoler. Det løber af stablen d. 15. april i Lille Vega.

Dramatræf:
Elever fra KULT-gymnasiernes musikteaterforestillinger holder teaterworkshop for at styrke samarbejdet og fællesskabet på tværs af KULT-skoler. Hver skole udvælger et pot pourri af scener fra forestillingen og spiller for hinanden.

KunstStedet
Projekt om kunstens steder, der tager udgangspunkt i Louisianas nye projektportal om kunststedet og Louisianas skulpturpark.