Optagelse

Optagelsesbetingelser

IJG følger de betingelser for optagelse, som fremgår af Optagelsesbekendtgørelsen.

Ønsker du at begynde et gymnasieforløb på IJG, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk senest den 1. marts. Læs nærmere om regler for ansøgning på Optagelse.dk.

Foruden valg af gymnasium skal du i ansøgningen ønske 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag. Gymnasiets udbud af studieretninger fremgår af ansøgningen.

Efter ansøgningsfristen udsender vi et kvitteringsbrev til alle ansøgere.

Vi har de senere år kunnet optage de elever, der har valgt os som 1. prioritet, men ikke øvrige prioriteter. Det er derfor nødvendigt at søge os som 1. prioritet, hvis du vil være så sikker som muligt.