Bevillingsrådet

Bevillingsrådet består af 5 medlemmer, hvoraf tre medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), et medlem udpeges blandt skolens bestyrelsesmedlemmer, og et medlem formanden for gymnasiets elevråd. Bevillingsrådet varetager uddelingen af økonomiske midler, idet der opkræves kr. 20,- pr. måned pr. barn som betales sammen med skolepengene.

Retningslinjer for bevillingsrådet ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole