Nøgletal

Få et hurtigt overblik hos UVM.

2021:
Eksamensresultater for eleverne på det almene gymnasium (stx):
Ingrid Jespersens Gymnasieskole: 9,0
Landsgennemsnit: 7,7

2020:
Eksamensresultater for eleverne på det almene gymnasium (stx):
Ingrid Jespersens Gymnasieskole: 8,6
Landsgennemsnit: 7,6

2019:
Eksamensresultater for eleverne på det almene gymnasium (stx):
Ingrid Jespersens Gymnasieskole: 8,4
Landsgennemsnit: 7,4

2018:
Eksamensresultater for eleverne på det almene gymnasium (stx):
Ingrid Jespersens Gymnasieskole: 8,2
Landsgennemsnit: 7,4

2017:
Eksamensresultater for eleverne på det almene gymnasium (stx):
Ingrid Jespersens Gymnasieskole: 8,2
Landsgennemsnit: 7,4

Socioøkonomisk reference for perioden 2016-2018:

Fravær for skoleåret 2017/2018:
Skriftligt fravær: 3,66%
Tilstedeværelsesfravær: 9,95%

I ovenstående er inkluderet elever med fysiske funktionsnedsættelser og længerevarende sygdomsforløb. Desuden er inkluderet fravær på grund af fx talentprogrammer og udvekslingsrejser.

Fuldførelsesprocent: 

2014

2015 2016 2017 2018

90%

92% 89% 87%

85%

Overgang til uddannelse 27 mdr efter fuldført Stx: