Større evaluering

Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering
Skolen gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle personalegrupper er inddraget og en undervisningsmiljøvurdering (UMV)/elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle elever. Miljøudvalget er ansvarlig for planlægning, gennemførsel og evaluering af disse undersøgelser. Miljøudvalget er endvidere ansvarlig for at udarbejde en handlingsplan og for at drøfte denne i relevante fora.

Indsatsområder, der er genstand for større evalueringer
Hvert 3.år fastlægges indsatsområder for den kommende 3-års periode. Nedenfor er anført de områder, som Ingrid Jespersens Gymnasieskole har haft særlig fokus på i perioden 2009 – 2017. Ledelsen evaluerer hvert 3. år arbejdet med indsatsområderne og fremlægger indsatsområder for de kommende års arbejde for samarbejdsudvalget efterfølgende.

Indsatsområder:
2014 – 2017

  • Fleksibel anvendelse af lærerressourcerne i forhold til undervisning og læring
  • Rekruttering af egne elever
  • Indsats mod frafald

2009-2014

  • Det internationale samarbejde
  • IT
  • Samarbejde mellem grundskole og gymnasium

APV

Elevtrivselsundersøgelser