Personale

Berit Andersen
Dansk, musik

Katrine Nyrop Appelqvist
Engelsk, spansk

Betina Axelsen
Fysik, psykologi, uddannelsesleder

Anne Sofie Berendt
Biologi, dansk

Sidsel Ammitzbøll Bogh
Kemi

Nils Eigil Bradtberg
Samfundsfag, idræt

Christian Bruun-Ghalbia
Kemi

Lone Chortsen
Kemi, biologi, talentvejleder

Kristian Clemensen
Historie, samfundsfag

Maria Dohlmann
Samfundsfag, historie

Anders Drevald
Idræt, matematik, informatik

Silas Ebert
Dansk, historie

Lars Eskildsen
Historie, tysk

Anne Mette Finderup
Dansk, engelsk

Erik Gath
Samfundsfag, historie

Karen Marie Hansen
Fransk, idræt, studievejleder

Jakob Daugbjerg Hoffmann
Dansk, mediefag, uddannelsesleder

Anne Jensen
Billedkunst, tysk

Astrid Marie Lakjer
Dansk, dramatik, teaterlinje, studievejleder

Ida Christine Larsen
Biologi, Idræt

Thomas Schou Larsen
Matematik, fysik

Jens Lind
Spansk, idræt

Mikkel Mathias Lindahl
Matematik, fysik

Sven Lok
Religion, oldtidskundskab, studievejleder GSK

Sima Masri
Engelsk, fransk, talentvejleder

Kasper Mondrup
Matematik, fysik

Anne Kock Müller
Dramatik, teaterlinje, web

Jesper Præst Nielsen
Engelsk

Camilla Gyldendal Nystrøm
Engelsk, mediefag

Palle Veje Rasmussen
Matematik

Mette Stefansen
Spansk

Susanne Thorhauge
Latin, oldtidskundskab

Kåre Wenzel
Psykologi

Veronika Hjorth Wolin
Retorik

Otto Strange Møller
Rektor

Lars Bernack
Vicerektor

Betina Axelsen
Uddannelsesleder

Jakob Daugbjerg Hoffmann
Uddannelsesleder

Rune Langholm
Afdelingsinspektør grundskolen

Helle Holm
Viceafdelingsinspektør 7.-9.kl. grundskolen

Annemarie Rafn
Viceafdelingsinspektør bh.-6.kl. grundskolen

Mette Angel
Skolesekretær

Rikke Knakkergaard
Skolesekretær

Lene Eskildsen
Forretningsfører

Kirsten Schurmann
Regnskabsfører

Emilie Breusch Angel
Kontormedhjælper

Mikhail Ivanov
IT-ansvarlig

Jasmin Buljubasic
IT-medarbejder

Lene Madsen
Kantinemedarbejder

Kim Tommy Rasmussen
Ledende skolebetjent

Stig Groth Møller
Pedelmedhjælper

Nesat Zekirovski
Pedelmedhjælper

Line Høegh van Gilse
Skolepsykolog

Maria Bech Tharsgaard
Skolepsykolog

Walter Terrazos
Rengøringsleder

Mihail Iancu
Serviceassistent

Inés Mata
Serviceassistent

Marco Martel Ramirez
Serviceassistent

Ken Damgaard Thomsen
Serviceassistent

Rina Del Valle Rincones
Serviceassistent

Tine Weishappel Holmboe
Formand

Hanne Rahbæk Holten

May-Britt Højgaard

Adam Funch

Connie Stendal Rasmussen

Jakob Hart-Hansen