Personale

Berit Andersen
Dansk, musik

Katrine Nyrop Appelqvist
Engelsk, spansk

Betina Axelsen
Fysik, psykologi, uddannelsesleder

Anne Sofie Berendt
Biologi, dansk

Sidsel Ammitzbøll Bogh
Kemi

Lone Chortsen
Kemi

Marie Vinther Clausen
Retorik

Kristian Clemensen
Historie, samfundsfag

Maria Dohlmann
Samfundsfag, historie

Anders Drevald
Idræt, matematik, informatik

Silas Ebert
Dansk, historie

Lars Eskildsen
Historie, tysk

Anne Mette Finderup
Dansk, engelsk

Casper Borup Frandsen
Idræt

Erik Gath
Samfundsfag, historie

Karen Marie Hansen
Fransk, idræt, studievejleder

Mads Baltser Jacobsen
Idræt

Anne Jensen
Billedkunst, tysk

Astrid Marie Lakjer
Dansk, dramatik, teaterlinje, studievejleder

Thomas Schou Larsen
Matematik, fysik

Jens Lind
Spansk, idræt

Mikkel Mathias Lindahl
Matematik, fysik

Sven Lok
Religion, oldtidskundskab, studievejleder GSK

Sima Masri
Engelsk, fransk

Kasper Mondrup
Matematik, fysik

Anne Kock Müller
Dramatik, teaterlinje, web

Camilla Gyldendal Nystrøm
Engelsk, mediefag

Palle Veje Rasmussen
Matematik

Susanne Thorhauge
Latin, oldtidskundskab

Kåre Wenzel
Psykologi

Louise Westmark
Dansk, billedkunst, filosofi, uddannelsesleder

Otto Strange Møller
Rektor

Lars Bernack
Vicerektor

Betina Axelsen
Uddannelsesleder

Louise Westmark
Uddannelsesleder

Rune Langholm
Afdelingsinspektør grundskolen

Helle Holm
Viceafdelingsinspektør 7.-9.kl. grundskolen

Annemarie Rafn
Viceafdelingsinspektør bh.-6.kl. grundskolen

Mette Angel
Skolesekretær

Rikke Knakkergaard
Skolesekretær

Lene Eskildsen
Forretningsfører

Kirsten Schurmann
Regnskabsfører

Mikhail Ivanov
IT-ansvarlig

Jasmin Buljubasic
IT-medarbejder

Lene Madsen
Kantinemedarbejder

Kim Tommy Rasmussen
Ledende skolebetjent

Stig Groth Møller
Pedelmedhjælper

Nesat Zekirovski
Pedelmedhjælper

Line Høegh van Gilse
Skolepsykolog

Walter Terrazos
Rengøringsleder

Mihail Iancu
Serviceassistent

Inés Mata
Serviceassistent

Marco Martel Ramirez
Serviceassistent

Ken Damgaard Thomsen
Serviceassistent

Rina Del Valle Rincones
Serviceassistent

Hanne Rahbæk Holten
Formand

Tine Holmboe

Adam Funch