Lærerne


Berit Andersen
Dansk, musik


Katrine Nyrop Appelqvist
Engelsk, spansk


Betina Axelsen
Fysik, psykologi, uddannelsesleder


Anne Sofie Berendt
Biologi, dansk


Sidsel Ammitzbøll Bogh
Kemi


Lone Chortsen
Kemi, biologi, talentvejleder


Nanna Sønderby Christensen
Dansk, engelsk, mediefag


Marie Vinther Clausen
Retorik


Kristian Clemensen
Historie, samfundsfag


Maria Dohlmann
Samfundsfag, historie


Anders Drevald
Idræt, matematik, informatik


Silas Ebert
Dansk, historie


Lars Eskildsen
Historie, tysk


Anne Mette Finderup
Dansk, engelsk


Casper Borup Frandsen
Idræt, biologi


Erik Gath
Samfundsfag, historie


Karen Marie Hansen
Fransk, idræt, studievejleder


Anne Jensen
Billedkunst, tysk


Astrid Marie Lakjer
Dansk, dramatik, teaterlinje, studievejleder


Clara Holst Larsen
Tysk


Thomas Schou Larsen
Matematik, fysik


Jens Lind
Spansk, idræt


Mikkel Mathias Lindahl
Matematik, fysik


Sven Lok
Religion, oldtidskundskab, studievejleder GSK


Sima Masri
Engelsk, fransk, talentvejleder


Kasper Mondrup
Matematik, fysik


Anne Kock Müller
Dramatik, teaterlinje, web


Camilla Gyldendal Nystrøm
Engelsk, mediefag


Palle Veje Rasmussen
Matematik


Kasper Rydahl Riis
Historie


Mette Stefansen
Spansk


Susanne Thorhauge
Latin, oldtidskundskab


Kåre Wenzel
Psykologi