Lærerne


Berit Andersen
Dansk, musik


Katrine Nyrop Appelqvist
Engelsk, spansk


Betina Axelsen
Fysik, psykologi, uddannelsesleder


Celia von Benzon
Engelsk


Anne Sofie Berendt
Biologi, dansk


Lone Chortsen
Kemi


Nanna S. Christensen
Engelsk, mediefag, dansk, kommunikationslinje


Kristian Clemensen
Historie, samfundsfag


Maria Dohlmann
Samfundsfag, historie


Anders Drevald
Idræt, matematik


Lars Eskildsen
Historie, tysk


Anne Mette Finderup
Dansk, engelsk


Erik Gath
Samfundsfag, historie


Karen Marie Hansen
Fransk, idræt, studievejleder


Karolina Hentze
Engelsk


Mads Baltser Jacobsen
Idræt


Anne Jensen
Billedkunst, tysk


Elizabeth Kildevæld
Psykologi


Astrid Marie Lakjer
Dansk, dramatik, teaterlinje, studievejleder


Thomas Schou Larsen
Matematik, fysik


Jens Lind
Spansk, idræt


Mikkel Mathias Lindahl
Matematik, fysik


Sven Lok
Religion, oldtidskundskab, studievejleder GSK


Kjeld Lundgaard
Kemi, biologi


Kasper Mondrup
Matematik, fysik


Helle Mortensen
Historie, samfundsfag


Anne Kock Müller
Dramatik, teaterlinje, web


Camilla Gyldendal Nystrøm
Engelsk, mediefag


Gitte Raarup
Dansk, billedkunst, KULTansvarlig


Julie Rath Rasmussen
Retorik


Palle Veje Rasmussen
Matematik


Jane Rohde
Spansk


Gry Schäfer
Fransk


Lasse Skibstrup
Matematik, idræt


Susanne Thorhauge
Latin, oldtidskundskab


Kåre Wenzel
Psykologi


Louise Westmark
Dansk, billedkunst, filosofi, uddannelsesleder


Ane Ørtvig
Biologi