Lærerne


Berit Andersen
Dansk, musik


Katrine Nyrop Appelqvist
Engelsk, spansk


Betina Axelsen
Fysik, psykologi, uddannelsesleder


Anne Sofie Berendt
Biologi, dansk


Sidsel Ammitzbøll Bogh
Kemi


Nils Eigil Bradtberg
Samfundsfag, idræt


Lone Chortsen
Kemi, biologi, talentvejleder


Kristian Clemensen
Historie, samfundsfag


Maria Dohlmann
Samfundsfag, historie


Anders Drevald
Idræt, matematik, informatik


Silas Ebert
Dansk, historie


Lars Eskildsen
Historie, tysk


Anne Mette Finderup
Dansk, engelsk


Erik Gath
Samfundsfag, historie


Karen Marie Hansen
Fransk, idræt, studievejleder


Anne Jensen
Billedkunst, tysk


Astrid Marie Lakjer
Dansk, dramatik, teaterlinje, studievejleder


Ida Christine Larsen
Biologi, Idræt


Thomas Schou Larsen
Matematik, fysik


Jens Lind
Spansk, idræt


Mikkel Mathias Lindahl
Matematik, fysik


Sven Lok
Religion, oldtidskundskab, studievejleder GSK


Sima Masri
Engelsk, fransk, talentvejleder


Kasper Mondrup
Matematik, fysik


Anne Kock Müller
Dramatik, teaterlinje, web


Jesper Præst Nielsen
Engelsk


Camilla Gyldendal Nystrøm
Engelsk, mediefag


Palle Veje Rasmussen
Matematik


Mette Stefansen
Spansk


Susanne Thorhauge
Latin, oldtidskundskab


Kåre Wenzel
Psykologi


Veronika Hjorth Wolin
Retorik