Studievejledere og psykologer

Studievejledning:

Der er tre studievejledere på Ingrid; Astrid og Karen Marie er knyttet til gymnasiet, og Sven til GSK. De står klar til at hjælpe dig med en række praktiske ting vedrørende dit studie. Det kan være SU eller hjælp til udfyldelse af blanketter. De kan også hjælpe hvis du f.eks. er ordblind. Mange kommer også og taler med studievejlederen hvis de har problemer, der gør at de i en periode har svært ved at klare dagligdagen på gymnasiet – eller evt. tænker på at droppe ud. Du kan altid komme ned og få en snak.

Vi samarbejder med Studievalg København, der vejleder om alt, der har at gøre med livet efter gymnasiet.

Træffetid:
Gymnasiet: hver dag i 2. modul kl. 9.50-11.30
GSK: tirsdag og onsdag kl. 14-15

Kontakt:
Studievejledningens telefonnr: 35 27 40 67
Mail:
Astrid: al@ijg.dk
Karen Marie: kh@ijg.dk
Sven: sl@ijg.dk

  

Psykologer:

Maja Lindemann Sørensen og Line Høegh van Gilse er ansat som kliniske psykologer på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Maja er på barsel og Maria Bech Tharsgaard er ansat som barselsvikar.

Du kan tale med psykologerne om problemer du oplever derhjemme, i skolen eller i din fritid. Det kan måske være:

  • præstations- eller eksamensangst
  • lavt selvværd
  • skilsmisse i familien
  • skænderier og konflikter hjemme
  • bekymringer og angst
  • misbrugsproblemer
  • selvmordstanker
  • sorg og tristhed
  • andre problemer…

Hvert forår afholder psykologerne eksamenstræning, hvor der er mulighed for at arbejde med nervøsitet og angst i forbindelse med eksamen.

Henvendelse til psykologerne sker til Maria, der visiterer og fordeler opgaver mellem psykologerne: Mobil 2460 4565 (gerne sms) eller mail mbt@ijg.dk.

Maria træffes mandag kl. 9-14, tirsdag kl. 9-15 og onsdag kl. 9-16
Mail: mbt@ijg.dk , mobil 2460 4565

Line træffes torsdag kl. 9.30-15.30
Mail: lg@ijg.dk, mobil: 2159 0087.

 

Fastholdelsesstrategi

På Ingrid Jespersens Gymnasieskole har vi iværksat en række tiltag der skal sikre eleverne et trygt og godt studiemiljø.
Fastholdelsesstrategi