Foreningen for tidligere elever

..så pludselig indtræffer det tidspunkt hvor gymnasietiden slutter. Hvad så bagefter? Hvordan holder du fast i skolen og sammenholdet efter dimissionen?

Elevsamfundet er en forening bestående af tidligere Ingrid-elever og har til formål at give tidligere elever lejlighed til at mødes med kammerater og lærere ved arrangementer på skolen.

Arrangementer
Elevsamfundet arrangerer diverse aktiviteter, herunder foredrag- og debatarrangementer, årsfest, virksomhedsbesøg, brobygning m.m

Brobygning
Elevsamfundet har sammen med skolens ledelse iværksat et brobygningsprojekt, hvor tidligere elever kan melde sig frivilligt til at hjælpe nuværende elever i grundskolens ældste klasser og gymnasiet med at danne sig et realistisk billede af det arbejdsmarked og de studiemuligheder, der venter dem, når de forlader skolen, hvad enten de gør det efter studentereksamen, 10. klasse, eller Folkeskolens afgangsprøve. Ideen er at oprette en pulje af frivillige, som skolens lærere kan henvende sig til m.h.p. at arrangere aktiviteter, som kan hjælpe eleverne i deres overvejelser om studie- og karrierevalg. Læs mere

Medlemsskab:
Som noget nyt betragtes alle tidligere elever som medlemmer, med mindre de udtrykkeligt har meddelt, at de ikke ønsker det. Medlemskabet er gratis. Det vil dog være muligt at betale et frivilligt kontingent på 100 kr, og dermed opnå særlige rettigheder. Læs mere