Undervisningen

Undervisningen.jpg

GYMNASIEFORLØBET
De første tre måneder i gymnasiet er et grundforløb, som er fælles for alle elever. Mod slutningen af grundforløbet vælger eleven studieretning og valgfag. En studieretning består af 2-3 studieretningsfag samt obligatoriske fag og valgfag.

GRUNDFORLØB
Grundforløbet udgør tre måneders introduktion til gymnasiets fag og arbejdsmetoder, og til de studieretninger skolen tilbyder. En del af undervisningen omfatter almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb samt en screening i matematik.

Almen Sprogforståelse (AP) består af to dele: en almen del og en latindel, der giver dig en grundig indføring i de forskellige sprogs grammatiske byggesten. Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve.

I naturvidenskabeligt grundforløb (NV) introduceres du til fagene biologi, naturgeografi, fysik og kemi. Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve.

Grundforløbet danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning.

LINJER
Som noget helt særligt har du på Ingrid mulighed for at følge andet end blot den almindelige undervisning. Vi har en række ekstra tilbud, vores linjer, som kan gøre din gymnasietid mere spændende, og give en ekstra dimension på din studentereksamen.