Dramatik

En hest, en hest – mit kongerige for en hest!” Sådan siger Richard III i Shakespeares drama af samme navn, da hans fjender omringer ham, dræber hans hest og derefter ham.
Hvor befinder Richard sig? På slagmarken? I klosterhaven? Er han triumferende i replikken? Ligger han på knæ? Hvor mange fjender kaster sig over ham? Hvor er hesten? Og hvordan gestalter vi dette på scenen?

Teater handler om at fortælle historier, og Dramatikfaget handler om hvilken historie vi vil fortælle – og hvordan. Teatrets tre grundparametre: skuespilleren, rummet og teksten er i faget genstand for en både praktisk og teoretisk undersøgelse. Undervisningen er delt op i fem-seks forløb og slutter af med en eksamensproduktion. Til hvert forløb knytter der sig en række fagbegreber, som holdet arbejder med såvel praktisk som teoretisk. Vi laver mange øvelser, afprøver teorier, laver små forestillinger – og har det sjovt! I løbet af året er vi i teatret 3-4 gange for at hente inspiration til vores egne forestillinger.

Dramatik henvender sig ikke kun til skuespilleren, men også til den, der har lyst til at udfolde sine evner i forskellige kunstneriske skabelsesprocesser, lege med kreativiteten eller måske øve sig i at stå frem og tale for en større forsamling.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

På IJG har vi et særligt teaterliv: ud over Dramatik kan man vælge at være en del af skolens treårige Teaterlinje og også deltage i årets musical.

Du kan vælge Dramatik som kunstnerisk fag i 1g – og har mulighed for at hæve det til B-niveau i 2g.