Fag

Hvilke fag kan du få?

Obligatoriske fag:

Ud over studieretningsfagene indeholder gymnasieforløbet en række obligatoriske fag, fælles for alle uanset studieretning:

A-niveau B-niveau C-niveau
Dansk Engelsk Matematik
Historie 2. fremmedsprog Fysik
Matematik Samfundsfag
Naturvidenskabeligt fag (Biologi, fysik eller kemi) Idræt
Religion
Oldtidskundskab
Kunstnerisk fag
(Dramatik, mediefag, musik eller billedkunst)
Biologi
Kemi


Valgfag:

Afhængig af fagkombination kan du vælge 1-3 frie valgfag – efter lyst og evne:

A-niveau B-niveau C-niveau

Kemi

Dramatik

Latin

Engelsk

Musik

Psykologi

Fransk fortsætter

Latin

Filosofi

Tysk fortsætter

Idræt

Spansk

Matematik

Latin

Fysik

Matematik

Kemi

Fysik

Biologi

Samfundsfag

Mediefag

Psykologi

Læreplaner

Studieplaner findes på Lectio (→ Ingrid Jespersens Gymnasieskole → Hold → ”Fag”→ ”Holdnavn” → Studieplan).