Internationalt

På IJG tilbyder vi dig en uddannelse, der er internationalt orienteret – det være sig i form af udveksling af både elever og lærere, studieture eller internationale samarbejdsprojekter. Vi gør desuden ivrigt brug af vores venskabsskoler rundt om i Europa. Vi lægger stor vægt på at studieturene tilrettelægges med udgangspunkt i de enkelte studieretninger.

Verden er blevet mindre og det er af stor vigtighed at vi orienterer os ud ad til. At vi har lyst til at lære om verden og fremmede kulturer, og lade verden lære af os. Denne nysgerrighed mod åbenhed overfor og viden om den internationale verden vil vi gerne bidrage til at eleverne får med sig.


Udveksling


Studieture


Internationale samarbejdsprojekter