Studieture

Gymnasiets studieture spiller en central rolle i den internationale dimension og fungerer som et forum, hvor det er muligt at få kendskab til andre landes ungdomskultur og uddannelsessystemer.

På studieturen i 2g rejser eleverne med deres stamklasser og turen vil således tage udgangspunkt i klassens studieretning. Lærerne sammensætter et fagligt program, der blandt andet indbefatter et skolebesøg. De seneste par år har vi blandt andet haft ture til Tokyo, New York, Liverpool, Edinburgh og Geneve/CERN.


Udveksling


Studieture


Internationale samarbejdsprojekter