På Rytmisk Linje skal du styrke og udvikle dine færdigheder inden for det rytmiske musikområde i teori og praksis, så du bliver bedre til både at spille (eller synge) solo og til sammenspil.

MTA2

Forudsætninger
Kendetegnende for Rytmisk Linje er, at der ikke kun kræves lyst men også talent, og at du kan spille et instrument eller synge. Se under optagelse.

Undervisningen
Eleverne gennemfører et almindeligt gymnasieforløb med musik på A-niveau kombineret med fagene på Rytmisk Linje.
Undervisningen foregår dels på hold, dels som soloundervisning. Begge dele varetages af professionelle musikere og lærere uddannet ved Rytmisk Musikkonservatorium.
Fagene er organiseret i en række faste, skemalagte timer efter almindelig skoletid og tilbydes gennem alle 3 gymnasieår:

  • Hovedinstrument(-sang): – 1 ugentlig lektion (soloundervisning)
  • Bifagsklaver: – ½ ugentlig lektion (hold à 2 elever)
  • Sammenspil (rock/latin/jazz): – 2 timer ugentlig holdundervisning
  • Hørelære: – integreres i de 3 ovenstående fag

Hertil kommer cd-indspilning i lydstudie.

Optagelse
For at søge optagelse på Rytmisk Linje skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet skal være skolen i hænde senest d. 6. februar 2017.
Ansøgerne vil herefter blive indkaldt til en samtale og en optagelsesprøve med følgende indhold:

  • Hovedinstrument: Eleven synger/spiller 2 selvvalgte stykker – evt. med akkompagnement
  • Hørelære: Imitation af kort melodi og rytme.

Orienteringsaften om Rytmisk Linje finder sted 1. februar 2017 kl 19.30
i ny musik.

Optagelsesprøverne afholdes 20.-21. februar 2017.

Skolepenge
Udover betaling for at gå på IJG betaler eleven et tilskud til undervisning i hovedinstrument på ca. kr. 400,- pr. måned.