Skriftlighed

Udover de almindelige skriftlige afleveringer skal du i gymnasiet aflevere tre større selvstændige opgaver – én for hvert år:

DHO: Dansk/historie-opgaven skrives i 1.g

SRO: Studieretningsopgaven skrives i 2.g.

SRP: Studieretningprojektet skrives i 3.g.

Få evt. et par gode råd her:

www.skrivopgave.dk


www.stopplagiat.nu