Talentudvikling

Talentudvikling på Ingrid Jespersens Gymnasieskole
På IJG har vi tradition for at fremme talenter. Vi søger at gøre vores elever bevidste om egne evner og muligheder. Det er en naturlig del af vores virke at inspirere den enkelte elev til at udfolde sit potentiale gennem en række talenttilbud. Vi tilrettelægger forløb for den enkelte elev, men vi vægter samtidig, at talentarbejdet tager form i meningsfulde fællesskaber.  Vi tror på, at fællesskabet styrkes, når den enkelte vokser, og det er vores sigte, at talentarbejdet gavner helheden. Vores håb er, at talentarbejdet kan være medvirkende til, at vores elever bruger deres talent til at præge det samfund, de er en del af.

På Ingrid har vi en bred opfattelse af talent.
En talentfuld elev er en, der har mulighed for at blive blandt de bedste inden for en faglig disciplin, hvis elevens potentiale stimuleres, og hvis eleven har lysten og viljen til at yde en særlig indsats.
På IJG lægger vi vægt på at udvikle talenter. Vi arbejder med en fleksibel talentstrategi, som betyder, at udviklingen tilpasses den enkelte elev.
Talentudviklingen sker i den almindelige undervisning, men derudover er der også frivillige talenttilbud samt talentprogrammer, man udvælges til.

Talentudvikling som et integreret element i undervisning
I undervisningen stimuleres elevernes interesse inden for udvalgte områder i fagene. Vi fokuserer på at skabe sammenhæng mellem undervisning og praksis gennem deltagelse i eksterne talenttilbud samt samarbjder med videregående uddannelser. Talentet har således mulighed for eksempelvis at deltage i Drughunter – en forskerdyst, udarbejdet af lægemiddelvirksomheden Lundbeck, hvor hele klassen deltager i udviklingen af lægemidler. Øvrige eksempler på talentudvikling inden for den almindelige undervisningramme er matematikkonkurrencen Georg Mohr, besøg på KU, SDU og DTU, virksomhedsbesøg, eksterne oplægsholdere med mere.

Frivillig talentudvikling
Den frivillige talentudvikling foregår uden for skoletiden og tilrettelægges, så eleven kan fordybe sig i en bred vifte af faglige emner. Den udmønter sig i lokale workshops og har et stærkt socialt element. Her er vores fokus på det givende ved fordybelse, læring og samvær.

Eksempler på konkrete workshops:

 • Workshops tilknyttet Teaterlinjen, Rytmisk linje samt Den Naturvidenskabelige Linje.
 • Cambridge Engelsk – et tilbud om undervisning i Advanced English.
 • Forfatterworkshop – besøg af gæstelærere, der alle er udøvende forfattere.
 • KULT – et samarbejde mellem fire gymnasier med fokus på de kunstneriske og kreative fag
 • UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening).
 • Girls Day in Science på DTU.
 • Sciencecamps hos Sorø Sciencetalenter – tre dage med aktuelle naturvidenskabelige emner.

Talentprogrammer
I de særlige talentprogrammer, som eleverne udvælges til, er der mulighed for faglig fordybelse – bl.a. gennem sparring med forskere i forbindelse med projekter ude af huset. Her er der tale om tilbud som ATU (Akademiet For Talentfulde Unge), Forskerspirer, Ung Forsker og Talentakademiet.

Talent og dannelse
Som et nyt initiativ arbejdes der på IJG desuden på at etablere samarbejder med eksterne aktører, med det formål at integrere demokratisk og bæredygtig dannelse på tværs af studieretninger, fag og talentprogrammer. I den forbindelse søger vi at samarbejde med udvalgte virksomheder og organisationer om lokale såvel som internationale praktikophold. I forlængelse af vores ambitioner inden for demokratisk dannelse danner vi ramme for aktuelle samfundsdebatter og afholder løbende symposier med eksterne oplægsholdere. Formålet er at fremme en debatkultur, der inspirerer talenter og skaber et netværk, der kan komme dem til gode – under deres studie på IJG såvel som i fremtiden.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er certificeret i Science og Talent
Det kræver:

 • Talentaktiviteter i naturvidenskab
 • Elever, der deltager i nationale konkurrencer
 • Elever, der deltager i nationale events
 • Elever, der deltager i forløb hos Science Talenter
 • Naturvidenskabelige talentforløb med lokale grundskoler
 • Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter
 • Elever, der skriver SRP/3.årsopgave/større skriftlige opgaver i samarbejde med virksomheder, universiteter eller Science Talenter

Et gymnasium med certificering sikrer desuden:

 • At der mindst er én uddannet talentvejleder tilknyttet gymnasiets talenttilbud.
 • At alle lærere er bevidste om gymnasiets talentstrategi.
 • At alle elever kender til gymnasiets talenttilbud.
 • At der arbejdes med udviklingen af den naturvidenskabelige didaktiske praksis.
 • At de naturvidenskabelige elever hvert år møder naturvidenskabelige rollemodeller.
 • At alle elever får inspiration til en fremtid med naturvidenskab.

Talentvejlederne på IJG er:
Lone Chortsen (lc@ijg.dk), naturvidenskab
Sima Masri (sm@ijg.dk), humaniora, samfundsfag, kreative fag

 

“Jeg kvalificerede mig til vinderseminariet i Georg Mohr konkurrencen, der er en mega fed forlænget weekend, hvor man får en masse god ekstra undervisning. Her lærer man virkelig at blive bedre til konkurrence-matematik. Derfra har man mulighed for at kvalificere sig til internationale konkurrencer – det gjorde jeg ikke, men efter vinderseminariet i år har jeg en følelse af at jeg kan komme meget længere nu. Det er også en fed oplevelse, da man lærer en masse ligesindede at kende. Desuden har Sorø akademiet den ondeste islagkage!” – Hugo 2D